ஆனி 27 ஜூலை 11 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 27

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 11

கிழமை :சனிக்கிழமை / ஸ்திர வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : ஷஷ்டி ( 21.41 ) ( 02:24pm ) & ஸப்தமி

ஸ்ரார்த்த திதி :அதிதி

நக்ஷத்திரம் :பூரட்டாதி ( 2.51 ) ( 06:48am ) & உத்திரட்டாதி

கரணம் : வணிஜை கரணம்

யோகம் : ஸோபன யோகம்

ராகு காலம் : 09:00am to 10:30am

எம கண்டம் : 01:30pm to 03:00pm

குளிகை : 07:30am to 09:00am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.