ஆனி 9 ஜூன் 23 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 9

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 23

கிழமை :செவ்வாய்கிழமை / பௌம வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி :துவிதியை (up to 11:19 am) & த்ருதீயை

ஸ்ரார்த்த திதி : த்ருதீயை

நக்ஷத்திரம் : புனர்பூசம் (up to 1:33 pm) & பூசம்

கரணம் : கௌலவம் (up to 11:19 am) & சைதுளை (up to 10:50 pm) & கரசை

யோகம் :துருவம் (up to 11:02 am) & வியாகாதம்

ராகு காலம் : 03:00pm to 04:30pm

எம கண்டம் :09:00am to 10:30am

குளிகை : 12:00noon to 01:30pm

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.