சித்திரை 6 ஏப்ரல் 19 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி சித்திரை 6 ஏப்ரல் 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை  பஞ்சாங்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தினம் நல்ல நாளாக அமைய எமது வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ராம் !!!


பஞ்சாங்கம்

சித்திரை06
ஏப்ரல்19
வருடம்சார்வரி நாம சம்வத்ஸரம்
அயனம்உத்தராயணம்
ருதுவசந்த ருது
மாதம்மேஷ மாசம்
பக்ஷம்கிருஷ்ண பக்ஷம்
திதிதுவாதசி
திரயோதசி
கிழமைபானு வாஸரம்
நக்ஷத்திரம்பூரட்டாதி
யோகம்பராம்யம் (up to 7:34 pm)
மாஹேந்த்ரம்
கரணம்கௌலவம் (up to 11:29 am)
தைதில
கரசை
ஸ்ரார்த்த திதிதுவாதசி

சித்திரை 6 ஏப்ரல் 19 ராகு கால விவரங்கள்

ராகு காலம்மாலை 4.30 ~ 06.00
எமகண்டம்மதியம் 12.00 ~ 1.30
குளிகைகாலை 03.00~ 04.30

நல்ல நேரம் காலை 06.15 AM – 07.15 AM

சூரிய உதயம் ~ காலை 05:57 AM (சென்னை)
சூரியஅஸ்தமனம் ~ மாலை 06.18
 PM (சென்னை)

தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள்

படேஸ்வர் கோவில்

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.