பங்குனி 27 ஏப்ரல் 9 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி பங்குனி 27 ஏப்ரல் 9 வியாழக்கிழமை  பஞ்சாங்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தினம் நல்ல நாளாக அமைய எமது வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ராம் !!! 


 பஞ்சாங்கம்

பங்குனி27
ஏப்ரல்09
வருடம்விகாரி நாம சம்வத்ஸரம்
அயனம்உத்தராயணம்
ருதுசிசிர ருது
மாதம்மீன மாசம்
பக்ஷம்சுக்ல பக்ஷம்
திதிப்ரதமை ( 1.9 ) ( 06:39am )
&
த்விதீயை ( 54.31 )
கிழமைகுரு வாஸரம்
நக்ஷத்திரம்ஸ்வாதி
விசாகம்
யோகம்ஹர்ஷணம் (up to 9:56 am)
Vajra
கரணம்தைதில (up to 2:23 pm)
கரசை
வனசை
ஸ்ரார்த்த திதித்விதீயை

பங்குனி 27 ஏப்ரல் 9 ராகு கால விவரங்கள்

ராகு காலம்மதியம் 01.30 – 3.00
எமகண்டம்காலை 06.00 ~ 07.30
குளிகைகாலை 09.00 ~ 10.30

நல்ல நேரம் காலை 10.45 AM – 11.45 AM

சூரிய உதயம் ~ காலை 06:03 AM (சென்னை)
சூரியஅஸ்தமனம் ~ மாலை 06.17
 PM (சென்னை)

தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள்

Alarm – Zee 5 Web Series

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.