அறிமுகம்

“பாகீரதி” இந்த பெயரை கேட்டவுடன் பலருக்கும் நினைவுக்கு வருவது புனித கங்கை நதிதான். என் அம்மாவின் பெயரும் “பாகீரதி”. அழைப்பது பாரதி என்றாலும் வைத்த பெயர் பாகீரதி என்பதே. இந்த பெயரில் ஒரு இணைய “அறிமுகம்”