மஹாளய பஷம் முதல் நாள் தர்ப்பணம் 21-Sep-2021

அனைவருக்கும் வணக்கம். மஹாளய பஷம் செவ்வாய் கிழமை 21-sep-2021 துவங்குகிறது. மூன்று வேதத்தினருக்குமான தர்ப்பண மந்திரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அடுத்த நாளுக்கான சங்கல்பத்துடன் முதல் நாள் மாலை இது நமது தளத்தில் வெளியாகும். முடிந்தவரை “மஹாளய பஷம் முதல் நாள் தர்ப்பணம் 21-Sep-2021”