ஜீவன் கிரன்

ஜீவன் கிரன் – டெர்ம் இன்ஸ்யூரன்ஸ்

பாலிசி காலத்தில் பயனர் இறந்தால் காப்பீட்டுத் தொகை நாமினிக்கு மொத்தமாக கிடைக்குமாறு செய்யலாம் அல்லது ஐந்தாண்டுகளுக்கு மாதாமாதம் / காலாண்டுக்கு ஒரு முறை / 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை / ஆண்டுக்கொருமுறை பிரித்து கிடைக்குமாறு செய்யலாம்.