தாமிரபரணிக்கரையிலே சில நாட்கள்

தாமிரபரணிக்கரையிலே சில நாட்கள் – நூல் அறிமுகம்

நூலின் பெயர் : தாமிரபரணிக்கரையிலே சில நாட்கள் ஆசிரியர் : திருமதி. கீதா சாம்பசிவம் தாமிரபரணியின் பெருமை தமிழகத்தில் ஓடும் வற்றாத ஜீவ நதி ஒன்று உள்ளது என்றால் அது தாமிரபரணி மட்டுமே. அத்தகைய “தாமிரபரணிக்கரையிலே சில நாட்கள் – நூல் அறிமுகம்”