பங்குனி மாத பிறப்பு

மீன ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( மாசி மாத பிறப்பு )

கும்ப ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர “மீன ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( மாசி மாத பிறப்பு )”