rocketry the nambi effect

ROCKETRY: THE NAMBI EFFECT

பேஸ்புக்கில் திருமதி.யமுனா ஹர்ஷவர்தனா ஆங்கிலத்தில் எழுதிய விமர்சனத்தை தமிழில் எழுதியது கார்த்திக் மாதவன் இயக்கத்தில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி திரு. நம்பி நாராயணன் படம் வரப்போகிறது என்று தெரிந்தவுடன் கண்டிப்பாக அதை பார்க்க வேண்டும் என்று “ROCKETRY: THE NAMBI EFFECT”