ஆனி 10 ஜூன் 24 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 10

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 24

கிழமை :புதன் கிழமை / ஸௌம்ய வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி :திருதியை (up to 10:14 am) & சதுர்த்தி

ஸ்ரார்த்த திதி : சதுர்த்தி

நக்ஷத்திரம் : பூசம் (up to 1:10 pm) & ஆயில்யம்

கரணம் : கரசை (up to 10:14 am) & வனசை (up to 9:33 pm) & பத்திரை

யோகம் :வியாகாதம் (up to 9:08 am) & ஹர்ஷணம்

ராகு காலம் : 12:00noon to 01:30pm

எம கண்டம் : 07:30am to 09:00am

குளிகை : 10:30am to 12:00noon

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.