ஆனி 11 ஜூன் 25 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 11

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 25

கிழமை :வியாழக்கிழமை / குரு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி : சதுர்த்தி (up to 8:47 am) & பஞ்சமி

ஸ்ரார்த்த திதி : பஞ்சமி

நக்ஷத்திரம் : ஆயில்யம் (up to 12:27 pm) & மகம்

கரணம் : பத்திரை (up to 8:47 am) & பவம் (up to 7:57 pm) & பாலவம்

யோகம் :ஹர்ஷணம் (up to 6:58 am) & வஜ்ர & ஸித்தி

ராகு காலம் : 01:30pm to 03:00pm

எம கண்டம் : 06:00am to 07:30am

குளிகை : 09:00am to 10:30am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.