ஆனி 13 ஜூன் 27 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 13

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 27

கிழமை :சனிக்கிழமை / ஸ்திர வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி : ஸப்தமி ( 52.13 )

ஸ்ரார்த்த திதி : ஸப்தமி

நக்ஷத்திரம் : பூரம் ( 11.33 ) ( 10:20am ) & உத்திரம்

கரணம் : கரசை (up to 4:00 pm) & வனசை & பத்திரை

யோகம் :வ்யதீபாதம் (up to 11:07 PM) & வரியான்

ராகு காலம் : 09:00am to 10:30am

எம கண்டம் : 01:30pm to 03:00pm

குளிகை : 06:00am to 07:30am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.