ஆனி 14 ஜூன் 28 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 14

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 28

கிழமை :ஞாயிற்றுக்கிழமை /பானு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி : அஷ்டமி ( 46.11 ) & நவமி

ஸ்ரார்த்த திதி : அஷ்டமி

நக்ஷத்திரம் : உத்திரம் (up to 8:46 am) & ஹஸ்தம்

கரணம் :பத்திரை (up to 1:45 pm) & பவம் & பாலவம்

யோகம் :வரியான் (up to 8:13 pm) & பரீகம்

ராகு காலம் : 04:30pm to 06:00pm

எம கண்டம் : 12:00noon to 01:30pm

குளிகை : 03:00pm to 04:30pm

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.