ஆனி 18 ஜூலை 02 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 18

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 02

கிழமை :வியாழக்கிழமை /குரு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி : த்வாதசி ( 23.13 ) ( 03:08pm ) & த்ரயோதசி

ஸ்ரார்த்த திதி :த்வாதசி

நக்ஷத்திரம் : அனுஷம் ( 49.14 )

கரணம் : பாலவ கரணம்

யோகம் : ஸாத்ய யோகம்

ராகு காலம் : 01:30pm to 03:00pm

எம கண்டம் : 06:00am to 07:30am

குளிகை : 09:00am to 10:30am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.