ஆனி 19 ஜூலை 03 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 19

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 03

கிழமை :வெள்ளிக்கிழமை / ப்ருகு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி : த்ரயோதசி ( 18.45 ) ( 01:08pm ) & சதுர்தசி

ஸ்ரார்த்த திதி :சதுர்தசி

நக்ஷத்திரம் : கேட்டை ( 47.4 )

கரணம் : தைதுல கரணம்

யோகம் : ஸுப்ர யோகம்

ராகு காலம் : 10:30am to 12:00noon

எம கண்டம் : 03:00pm to 04:30pm

குளிகை : 07:30am to 09:00am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.