ஆனி 20 ஜூலை 04 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 20

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 04

கிழமை :சனிக்கிழமை / ஸ்திர வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : சுக்ல பக்ஷம்

திதி : சதுர்தசி ( 15.6 ) ( 11:56am ) & பௌர்ணமி

ஸ்ரார்த்த திதி :பௌர்ணமி

நக்ஷத்திரம் : மூலம் ( 45.53 ) ( 11:56pm ) & பூராடம்

கரணம் : வணிஜை கரணம்

யோகம் : ப்ராம்ம யோகம்

ராகு காலம் : 09:00am to 10:30am

எம கண்டம் : 01:30pm to 03:00pm

குளிகை : 06:00am to 07:30am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.