ஆனி 23 ஜூலை 7 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 23

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 07

கிழமை :செவ்வாய்கிழமை / பௌமவாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : த்விதீயை ( 10.44 ) ( 10:00am ) & த்ருதீயை

ஸ்ரார்த்த திதி :த்ருதீயை

நக்ஷத்திரம் :திருவோணம் ( 49.6 )

கரணம் : கரஜை கரணம்

யோகம் : விஷ்கம்ப யோகம்

ராகு காலம் : 03:00pm to 04:30pm

எம கண்டம் :09:00am to 10:30am

குளிகை : 12:00noon to 01:30pm

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.