ஆனி 24 ஜூலை 8 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 24

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 08

கிழமை :புதன் கிழமை / ஸௌம்ய வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : த்ருதீயை ( 11.49 ) ( 10:24am ) & சதுர்த்தி

ஸ்ரார்த்த திதி :சதுர்த்தி

நக்ஷத்திரம் :அவிட்டம் ( 52.35 )

கரணம் : பத்ரை கரணம்

யோகம் : ப்ரீதி யோகம்

ராகு காலம் : 12:00noon to 01:30pm

எம கண்டம் :07:30am to 09:00am

குளிகை : 10:30am to 12:00noon

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.