ஆனி 25 ஜூலை 09 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 25

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 09

கிழமை :வியாழக்கிழமை / குரு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : சதுர்த்தி ( 14.4 ) ( 11:36am ) & பஞ்சமி

ஸ்ரார்த்த திதி :பஞ்சமி

நக்ஷத்திரம் :சதயம் ( 57.15 )

கரணம் : பாலவ கரணம்

யோகம் : ஆயுஷ்மான் யோகம்

ராகு காலம் : 01:30pm to 03:00pm

எம கண்டம் :06:00am to 07:30am

குளிகை : 09:00am to 10:30am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.