ஆனி 26 ஜூலை 10 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 26

ஆங்கில தேதி : ஜூலை 09

கிழமை :வெள்ளிக்கிழமை / ப்ருகு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : க்ருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : பஞ்சமி ( 17.29 ) ( 12:48pm ) & ஷஷ்டி

ஸ்ரார்த்த திதி :ஷஷ்டி

நக்ஷத்திரம் :பூரட்டாதி ( 60.0 )

கரணம் : தைதுல கரணம்

யோகம் : ஸௌபாக்ய யோகம்

ராகு காலம் : 10:30am to 12:00noon

எம கண்டம் : 03:00pm to 04:30pm

குளிகை : 07:30am to 09:00am

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.