ஆனி 3 ஜூன் 17 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 3

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 17

கிழமை : புதன் கிழமை / ஸௌம்ய வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : கிருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : ஏகாதசி (up to 7:50 am) & த்வாதசி

ஸ்ரார்த்த திதி : த்வாதசி

நக்ஷத்திரம் : அஸ்வினி ( 3.28 ) ( 07:07am ) & பரணி

கரணம் : பாலவம் (up to 7:50 am) & கௌலவம் (up to 8:48 pm) & சைதுளை

யோகம் : அதிகண்டம் (up to 2:24 pm) & சுகர்மம்

ராகு காலம் : 12:00 noon to 01:30 pm

எம கண்டம் : 9 AM – 10.30 AM

குளிகை : 10:30 am to 12:00 noon

நல்ல நேரம் : 10:45 – 11:45 am & 4:45 PM – 5:45 pm

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.