ஆனி 4 ஜூன் 18 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : ஆனி 4

ஆங்கில தேதி : ஜூன் 18

கிழமை : வியாழக் கிழமை / குரு வாசரம்

அயனம் : உத்தராயணம்

ருது : க்ரீஷ்ம ருது

பக்ஷம் : கிருஷ்ண பக்ஷம்

திதி : துவாதசி (up to 9:39 am) & திரயோதசி

ஸ்ரார்த்த திதி : திரயோதசி

நக்ஷத்திரம் : பரணி ( 9.6 ) ( 09:31am ) & கார்த்திகை

கரணம் : சைதுளை (up to 9:39 am) & கரசை (up to 10:24 pm) & வனசை

யோகம் : சுகர்மம் (up to 2:49 pm) & த்ருதி

ராகு காலம் : 01:30pm to 03:00pm

எம கண்டம் : 06:00am to 07:30am

குளிகை : 09:00am to 10:30am

நல்ல நேரம் : 10:45 – 11:45 am & 12:15 – 1:15 pm

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.