ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6

செப்டம்பர் 6 ஆவணி 21 ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம். ரிக், யஜுர் , சாம வேதத்திற்குரிய அமாவாசை தர்ப்பண மந்திரங்கள் ( சங்கல்பம் + தர்ப்பணம் ) தனித்தனி பிடிஎப் கோப்புகளாக உள்ளது. தேவையுள்ளோர் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். வழக்கம் போல் சங்கல்பம் ஆடியோ இரவு வரும்.

About Author

One Reply to “ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6”

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.