சித்திரை வருட பிறப்பு தர்ப்பண ஸங்கல்பம் – 13-04-2020

புது வருடம் நாளை இரவு பிறப்பதால் , சித்திரை வருட பிறப்பு தர்ப்பணம் நாளை செய்யவேண்டும். அதற்கு உண்டான சங்கல்பம் ஆடியோ வடிவில் தரப்பட்டுள்ளது. ஆடியோ உதவி கோவை சுந்தர் வாத்தியார்.

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.