சித்திரை 16 ஏப்ரல் 29 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி சித்திரை 16 ஏப்ரல் 29 புதன்கிழமை  பஞ்சாங்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தினம் நல்ல நாளாக அமைய எமது வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ராம் !!!


சித்திரை 16 ஏப்ரல் 29 பஞ்சாங்கம்

சித்திரை16
ஏப்ரல்29
வருடம்சார்வரி நாம சம்வத்ஸரம்
அயனம்உத்தராயணம்
ருதுவசந்த ருது
மாதம்மேஷ மாசம்
பக்ஷம்ஸுக்ல பக்ஷம்
திதிஷஷ்டி ( 14.10 ) ( 11:39am ) &
ஸப்தமி
கிழமைசௌம்ய வாஸரம்
நக்ஷத்திரம்புனர்பூசம் ( 41.1 ) ( 10:27pm ) &
பூசம்
யோகம்த்ருதி (up to 9:48 pm)
சூலம்
கரணம்தைதில (up to 3:12 pm)
கரசை
ஸ்ரார்த்த திதிஸப்தமி

ராகு கால விவரங்கள்

ராகு காலம்மதியம் 12.00 ~ 01.30
எமகண்டம்காலை 07.30 ~ 09.00
குளிகைகாலை 10.30~ 12.00

நல்ல நேரம் காலை 09.15 AM –10.15 AM

சூரிய உதயம் ~ காலை 05:52 AM (சென்னை)
சூரியஅஸ்தமனம் ~ மாலை 06.20
 PM (சென்னை)

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.