சித்திரை 4 ஏப்ரல் 17 பஞ்சாங்கம்


பஞ்சாங்கம்

சித்திரை04
ஏப்ரல்17
வருடம்சார்வரி நாம சம்வத்ஸரம்
அயனம்உத்தராயணம்
ருதுவசந்த ருது
மாதம்மேஷ மாசம்
பக்ஷம்கிருஷ்ண பக்ஷம்
திதிதசமி (up to 8:04 pm)
ஏகாதசி
கிழமைப்ருகு வாஸரம்
நக்ஷத்திரம்அவிட்டம்
யோகம்சுபம் (up to 5:59 pm)
சுப்ரம்
கரணம்வனசை (up to 7:04 am)
பத்திரை (up to 8:04 pm)
பவம்
ஸ்ரார்த்த திதிதசமி

சித்திரை 4 ஏப்ரல் 17 ராகு கால விவரங்கள்

ராகு காலம்காலை 10.30 – 12.00
எமகண்டம்மதியம் 03.00 ~ 04.30
குளிகைகாலை 07.30 ~ 09.00

நல்ல நேரம் காலை 09.15 AM – 10.15 AM

சூரிய உதயம் ~ காலை 05:58 AM (சென்னை)
சூரியஅஸ்தமனம் ~ மாலை 06.18
 PM (சென்னை)

தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள்

பதில் சொல்வீர்களா கமல் ?

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.