நட்சத்திர பொது குணங்கள் ஹஸ்தம்

நட்சத்திர பொது குணங்கள் வரிசையில் இன்று ஹஸ்தம்

வண்புறு தாமதன் கல்வி மானற்ப
பசியன்மனு வணங்க வாழ்வோன் இன்பமுறுங் குறிப்புடை யன்சூ ரன்

அழகியன்கடினன் இனிய புத்திபின் வயதில் தனமுடையன்

சிலுகன் மார்புஅகலன்பின் புறங்கால் நல்லோன்அன்புடன்

நீராடல் குருபக்தியுளன்தருமன் அத்தத்தினனே


தாமதமான செயல் உடையவர்கள். அதாவது அவசரத்தில் செயல் இருக்காது. நிதானமும் பல முறை யோசிப்பதிலும் உருவாகும் தாமதம் என்கிறது யவன ஜாதகம் நூல்

நல்ல கல்வி அறிவு இருக்கும்.

அடிக்கடி பசி கொள்வார்கள்,

பிறர் தன்னை வணங்கும் படியான வாழ்வியல் முறை கொண்டவர்கள்

தனக்கான இன்பத்தினை குறிப்பாலேயே அறிந்துவிடுவார்கள்.

இவர்களிடம் பேசும் போது பேசுகின்றவர் சொல்ல விழையும் கருத்தினை விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் இருக்கும்

வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் தான் இவர்களிடம் செல்வம் சேரும்.

இரக்கமுடன் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க ஆசை கொண்டவர்கள்,

குரு பக்தி இருக்கும்


சந்திரமௌலீஸ்வரன் விஸ்வநாதன்

9840656627

இதற்கு முந்தைய நட்சத்திரம்

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.