பங்குனி 4 மார்ச் 17 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி பங்குனி 4 மார்ச் 17 செவ்வாய்கிழமை பஞ்சாங்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தினம் நல்ல நாளாக அமைய எமது வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ராம் !!!

பஞ்சாங்கம்

பங்குனி 4 மார்ச் 17 பஞ்சாங்கம்

பங்குனி 04
மார்ச் 17
வருடம் விகாரி நாம சம்வத்ஸரம்
அயனம் உத்தராயணம்
ருது சிசிர ருது
மாதம் மீன மாசம்
பக்ஷம் கிருஷ்ண பக்ஷம்
திதி நவமி
கிழமை பெளம வாஸரம்
நக்ஷத்திரம் மூலம் (up to 11:46 am)
பூராடம்
யோகம்வ்யதீபாதம் (up to 12:23 pm)
வரியான்
கரணம் தைதில (up to 3:06 pm)
கரசை
ஸ்ரார்த்த திதி நவமி

ராகு கால விவரங்கள்

ராகு காலம்மாலை 3.00 ~ 4.30
எமகண்டம்காலை 09.00 ~10.30
குளிகைமதியம் 12.00 ~ 1.30

நல்ல நேரம் காலை 10.45 ~ 11.45 மதியம் 04.45 – 05.45 PM

சூரிய உதயம் ~ காலை 06:18 AM (சென்னை)
சூரியஅஸ்தமனம் ~ மாலை 06.16
PM (சென்னை)

பங்குனி(மீன) மாத ராசி பலன்கள்

visit my website to read my articles on various topics

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.