புதாஷ்டமி புண்யகாலம்

புதாஷ்டமி புண்யகாலம் 02 – 06 – 2021

अमावास्या तु सोमेन सप्तमी भानुना सह ।
चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाऽष्टमी ।
चतस्र स्तिथयस्त्वेताः सूर्य ग्रहण सन्निभाः ।౹

அமாவாஸ்யாது ஸோமேந ஸப்தமீ பாநுநாஸஹ ।
சதுர்த்தீ பூமிபுத்ரேண ஸோமபுத்ரேண சாஷ்டமி ।
சதஸ்ரஸ் திதயஸ் த்வேதா : ஸுர்யக்ரஹண ஸந்நிபா : ।।

திங்கட்கிழமையும் அமாவாசை திதியும் ,

ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஸப்தமி திதியும் ,

செவ்வாய்கிழமை சதுர்த்தி திதியும் ,

புதன் கிழமை அஷ்டமி திதியும் ,

இந்த நான்கு திதிகளும் கிழமைகளும் ஒன்று சேரும் நாள் ஸூர்ய க்ரஹண நாளுக்கு ஸமமான புண்யகாலம்.

அதன்படி நாளை புதாஷ்டமி புண்யகாலம் , இந்த நாள் ஸூரிய க்ரஹண நாளுக்குத் துல்லியமானது ,

அதாவது இன்று காலையில் நாம் செய்யும் புண்ய நதி ஸ்னானங்கள், பூஜைகள், ஜபங்கள், ஹோமங்கள், தானங்கள், நாமஸங்கீர்தனங்கள், போன்றவை ஸாதாரண நாட்களில் செய்வதில் ஏற்படும் புண்ணியத்தைக் காட்டிலும் ஸுமார் ஆயிரம் மடங்கு அதிக புண்ணியத்தைத் தரக் கூடியவை , ஆகையால் இது போன்ற மஹோன்னதமான புண்யகாலங்களை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி இஹபர ஸௌக்யங்களை பெற்று பரம ஶ்ரேயஸ்ஸை அடைவோம்.

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.