ராகு காலம் விவரங்கள்

ராகு காலம் / குளிகை / யமகண்டம்

கிழமை இராகு காலம் குளிகை யமகண்டம்
ஞாயிறு மாலை 4.30 to 6மாலை 3 to 4.30மதியம் 12 to 1.30
திங்கள் காலை 7.30 to 9மதியம் 1.30 to 3காலை 10.30 to 12
செவ்வாய் மாலை 3 to 4.30மதியம்12 to 1.30காலை 9 to 10.30
புதன் மதியம் 12 to 1.30காலை 10.30 to 12காலை7.30 to 9
வியாழன் மதியம் 1.30 to 3காலை 9 to 10.30காலை 6 to 7.30
வெள்ளி காலை 10.30 to 12காலை 7.30 to 9மாலை 3 to 4.30
சனி காலை 9 to 10.30காலை 6 to 7.30மதியம் 1.30 to 3

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.