பங்குனி மாத பிறப்பு

மேஷ ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( சித்திரை மாத பிறப்பு )

(முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர விரலால் இரு கண்களையும் தொடவும்)விஷ்ணு “மேஷ ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( சித்திரை மாத பிறப்பு )”

பங்குனி மாத பிறப்பு

மீன ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( பங்குனி மாத பிறப்பு )

(முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர விரலால் இரு கண்களையும் தொடவும்)விஷ்ணு “மீன ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( பங்குனி மாத பிறப்பு )”

பங்குனி மாத பிறப்பு

மீன ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( மாசி மாத பிறப்பு )

கும்ப ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர “மீன ரவி ஸங்க்ரமண தர்ப்பணம் ( மாசி மாத பிறப்பு )”

பங்குனி மாத பிறப்பு

தை அமாவாசை தர்ப்பணம் 31-jan-22

தை அமாவாசை தர்ப்பணம் ( யஜுர் வேத ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ரம். மற்ற வேதத்திற்கு பிடிஎப் இணைத்துள்ளேன். அதே போல் ப்ரம்ம யக்ஞம் பிடிஎப் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ) (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் “தை அமாவாசை தர்ப்பணம் 31-jan-22”

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர “உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்”

பங்குனி மாத பிறப்பு

மார்கழி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-jan-22

அமாவாசை தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர விரலால் இரு “மார்கழி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-jan-22”

ஶ்ராத்தம்

தனுர் ரவி புண்யகால தர்ப்பணம் –

இந்த பதிவில் மூன்று வேதத்திற்கும் தனித்தனியாக தனுர் ரவி புண்யகால தர்ப்பண மந்திரங்கள் பிடிஎப் வடிவில் இணைத்துள்ளேன்.

டிசம்பர் 4 கார்த்திகை 18 அமாவாசை தர்ப்பண சங்கல்பம்

டிசம்பர் 4 கார்த்திகை 18 அமாவாசை தர்ப்பண சங்கல்பம்

டிசம்பர் 4 கார்த்திகை 18 அமாவாசை தர்ப்பண சங்கல்பம் ஆடியோ நன்றி சுந்தர் வாத்யார் கோவை

ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6

செப்டம்பர் 6 ஆவணி 21 ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம். ரிக், யஜுர் , சாம வேதத்திற்குரிய அமாவாசை தர்ப்பண மந்திரங்கள் ( சங்கல்பம் + தர்ப்பணம் ) தனித்தனி பிடிஎப் கோப்புகளாக உள்ளது. “ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6”

ஆகஸ்ட் 8 ஆடி 23 ராசி பலன்

ஆகஸ்ட் 8 ஆடி 23 ராசி பலன் ஆடி அமாவாசை தர்ப்பண சங்கல்பம் 🕉️மேஷம்ஆகஸ்ட் 08, 2021 உறவினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். மனம் திறந்து பேசுவதன் மூலம் தெளிவு பிறக்கும். சுபகாரியங்களை முன்னின்று நடத்துவதற்கான “ஆகஸ்ட் 8 ஆடி 23 ராசி பலன்”