ஜூலை 16 ஆனி 32 பஞ்சாங்கம்

ஜூலை 16 ஆனி 32 பஞ்சாங்கம் பஞ்சாங்கம் வாட்ஸ் அப் குழுவில் இணைய தக்ஷிணாயன புண்ய கால தர்ப்பண சங்கல்பம் தமிழ் தேதி : ஆனி 32ஆங்கில தேதி : ஜூலை 16கிழமை : “ஜூலை 16 ஆனி 32 பஞ்சாங்கம்”

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பண சங்கல்பம் நன்றி : சுந்தர வாத்யார் கோவை உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பண மந்திரங்கள்