பங்குனி மாத பிறப்பு

மாசி அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-Mar-22

மாசி அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-மார்ச்-2022 . முதலில் தர்ப்பண சங்கல்பம் ஆடியோ ( நன்றி சுந்தர வாத்யார் , கோவை ) , அதன் பின் , முழு அமாவாசை தர்ப்பண மந்திரங்கள் (முதலில் “மாசி அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-Mar-22”

பங்குனி மாத பிறப்பு

மார்கழி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-jan-22

அமாவாசை தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர விரலால் இரு “மார்கழி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-jan-22”