ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 3

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி – முதல் இரு பகுதிகள் தசா சந்தி : ஆண் பெண் ஜாதங்களில் தசைகள் புத்திகளை கணக்கிட வேண்டும். ஒருவருடைய தசை முடிந்து அதற்கு 11மாதங்களுக்குள் இன்னொருவர் தசை “ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 3”

ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 2

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி – முந்தைய பகுதியை படிக்க தோஷங்கள் நம்மை ரொம்பவே பயமுறுத்தும் விஷயம் இந்த தோஷங்கள். செவ்வாய் தோஷம், ராகு தோஷம், சர்ப தோஷம், பித்ரு தோஷம் இப்படி லக்னம், “ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 2”