திருமண பொருத்தம் பார்க்கும்போது தோஷங்கள் பற்றி விளக்கம்

முந்தைய தொடரில் தோஷங்களை பற்றி சொல்லி இருந்தேன் ஒரு கிரஹம் 7 அல்லது 8ல் இருப்பதாலேயே தோஷத்தை செய்யாது என்று ஆனாலும் பலருக்கு புரிவதில்லை அதனால் தோஷங்கள்விரிவாக விளக்க முயற்சிக்கிறேன். கொஞ்சம் கவனமாக படிக்கவும் “திருமண பொருத்தம் பார்க்கும்போது தோஷங்கள் பற்றி விளக்கம்”

ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தவுடன் செய்ய வேண்டியவை

பத்து பொருத்தங்கள், ஜாதகங்களின் பொருத்தங்கள் இப்படி எல்லாம் பார்த்தவுடன் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. வரன் வீட்டாரை பார்த்து பேசி ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆயிடும் என நினைக்கும் போது, ஏனோ பிடிக்கவில்லை என்று நின்றுவிடுகிறதே ஏன்? “ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தவுடன் செய்ய வேண்டியவை”

பத்துப் பொருத்தங்கள்

பத்துப் பொருத்தங்கள் பற்றிய ஒரு விளக்கம்

தினம், கணம், மஹேந்திரம், ஸ்த்ரீ தீர்க்கம், யோனி, ராசி, ராசி அதிபதி, வசியம், ரஜ்ஜு, வேதை இவை பத்துப் பொருத்தங்கள் (நாடி, விருக்ஷம் இதையும் சேர்த்து 12 பொருத்தங்கள்)

ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 1

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? பொதுவா பொருத்தங்கள் பார்ப்பது என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த 10 வித பொருத்தங்கள் மட்டுமே என பலர் நினைக்கின்றனர். இந்த பத்து பொருத்தங்களை மட்டும் கொண்டு முடிவு செய்ய “ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 1”

ராகு காலம்

தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ராகு காலம் பற்றி

ராகுகாலம் என்றால் என்ன? நம் முன்னோர் ஜோதிட மேதைகள் நவக்கிரஹங்கள் ராகு கேது தவிர மற்ற கிரஹங்களுக்க் நாள் கிழமை, நேரம் ஒதுக்கினார்கள் அதே போல வானத்தில் கிரஹங்களின் வெளியேறும் துகள்களால் (தூசுகள்) உண்டான “தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ராகு காலம் பற்றி”