பங்குனி மாத பிறப்பு

மாசி அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-Mar-22

மாசி அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-மார்ச்-2022 . முதலில் தர்ப்பண சங்கல்பம் ஆடியோ ( நன்றி சுந்தர வாத்யார் , கோவை ) , அதன் பின் , முழு அமாவாசை தர்ப்பண மந்திரங்கள் (முதலில் “மாசி அமாவாசை தர்ப்பணம் 02-Mar-22”

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர “உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்”

ஶ்ராத்தம்

தனுர் ரவி புண்யகால தர்ப்பணம் –

இந்த பதிவில் மூன்று வேதத்திற்கும் தனித்தனியாக தனுர் ரவி புண்யகால தர்ப்பண மந்திரங்கள் பிடிஎப் வடிவில் இணைத்துள்ளேன்.

மஹாளய பஷம் முதல் நாள் தர்ப்பணம் 21-Sep-2021

அனைவருக்கும் வணக்கம். மஹாளய பஷம் செவ்வாய் கிழமை 21-sep-2021 துவங்குகிறது. மூன்று வேதத்தினருக்குமான தர்ப்பண மந்திரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அடுத்த நாளுக்கான சங்கல்பத்துடன் முதல் நாள் மாலை இது நமது தளத்தில் வெளியாகும். முடிந்தவரை “மஹாளய பஷம் முதல் நாள் தர்ப்பணம் 21-Sep-2021”

ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6

செப்டம்பர் 6 ஆவணி 21 ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம். ரிக், யஜுர் , சாம வேதத்திற்குரிய அமாவாசை தர்ப்பண மந்திரங்கள் ( சங்கல்பம் + தர்ப்பணம் ) தனித்தனி பிடிஎப் கோப்புகளாக உள்ளது. “ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6”