ராகு காலம்

தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ராகு காலம் பற்றி

ராகுகாலம் என்றால் என்ன? நம் முன்னோர் ஜோதிட மேதைகள் நவக்கிரஹங்கள் ராகு கேது தவிர மற்ற கிரஹங்களுக்க் நாள் கிழமை, நேரம் ஒதுக்கினார்கள் அதே போல வானத்தில் கிரஹங்களின் வெளியேறும் துகள்களால் (தூசுகள்) உண்டான “தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ராகு காலம் பற்றி”