ஶுபக்ருத்

ஶுபக்ருத் வருட முக்கிய நாட்கள்

கோவை பேரூர் வைதீக ப்ராமண மட சம்ரக்ஷண வேத பாராயண சபை வெளியுட்டுள்ள இந்த பிடிஎப் ( ஶுபக்ருத் விஷேஷ நாட்கள் ) , அளவில் சிறியதாய் இருந்தாலும், நமக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் “ஶுபக்ருத் வருட முக்கிய நாட்கள்”