யஜுர் உபாகர்மா 2020 ஆடியோ

யஜுர் உபாகர்மா 2020 ஆடியோ வடிவில்.

நன்றி : சுந்தர வாத்தியார், கோவை

ப்ரம்ம யக்ஞம்
மஹா சங்கல்பம்
யக்னோப வீத தாரணம்
காண்டரிஷி தர்ப்பணம்

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.