பங்குனி மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருடம் பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் (13.03.2022 முதல்13.04.2022 வரை)

வருகிற 13.03.2022 இரவு 08:49:01 மணிக்கு சூரியபகவான் கும்ப ராசியில் இருந்து  மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவர் மீன ராசியில் 13.04.2022 அதிகாலை 04:45:24 மணி வரை சஞ்சரிக்கிறார். பங்குனி மாத ராசி “ப்லவ வருடம் பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் (13.03.2022 முதல்13.04.2022 வரை)”

மாசி மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருடம் மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வருகிற 12.02.2022 நள்ளிரவு 12:23:6 மணிக்கு சூரியபகவான் மகர ராசியில் இருந்து  கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவர் கும்ப ராசியில் 13.03.2022 இரவு 08:49:01 மணி வரை சஞ்சரிக்கிறார். கீழே ப்லவ வருடம் “ப்லவ வருடம் மாசி மாத ராசி பலன்கள்”

தை மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருடம் தை மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருடம் தை மாத ராசிப லன்கள் (14.01.2022 முதல்13.02.2022 வரை) வருகிற 14.01.2022 பிற்பகல் 02:29:29 மணிக்கு சூரியபகவான் தனூர் ராசியில் இருந்து  மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவர் மகர ராசியில் “ப்லவ வருடம் தை மாத ராசி பலன்கள்”

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருட மார்கழி மாத ராசி பலன்கள்

வருகிற 16.12.2021 அதிகாலை 03.44.10 மணிக்கு சூரியபகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து  தனூர் ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவர் தனூர் ராசியில் 14.01.2022 பிற்பகல் 14:29:28 மணி வரை சஞ்சரிக்கிறார். ஒவ்வொரு ராசிக்குமான மார்கழி “ப்லவ வருட மார்கழி மாத ராசி பலன்கள்”