ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம் அமாவாசை மந்திரங்கள் தமிழ் தேதி : மார்கழி 18ஆங்கில தேதி : ஜனவரி 02கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை / பானு வாஸரம் ஷண்நவதி – அமாவாசை தின “ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 04 கார்த்திகை 18 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 04 கார்த்திகை 18 பஞ்சாங்கம் பஞ்சாங்கம் வாட்ஸ் அப் குழுவில் இணைய அமாவாசை தர்ப்பண சங்கல்பம் தமிழ் தேதி : கார்த்திகை 18ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 04கிழமை : சனிக்கிழமை /ஸ்திர “டிசம்பர் 04 கார்த்திகை 18 பஞ்சாங்கம்”

ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6

செப்டம்பர் 6 ஆவணி 21 ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம். ரிக், யஜுர் , சாம வேதத்திற்குரிய அமாவாசை தர்ப்பண மந்திரங்கள் ( சங்கல்பம் + தர்ப்பணம் ) தனித்தனி பிடிஎப் கோப்புகளாக உள்ளது. “ஆவணி மாத அமாவாசை தர்ப்பணம் – செப்டம்பர் 6”