தொழில் நுட்பமும் உபாஸனையும்

இன்றைய ஆன்மீக உலக நவீன தொழில்நுட்பத்தால் சிலரிடம் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி இருக்கிறது. நிறைய உபன்யாஸங்கள், பஜனைகள், சொற்பொழிவுகள், ஸ்தோத்திர வகுப்புகள், பல லைவ் புரோகிராம்கள் இவையெல்லாம் லாக்டவுனால் கிடைத்த நன்மைகள்னு சொல்லிக்கலாம். இவையெல்லாம் சில “தொழில் நுட்பமும் உபாஸனையும்”