பழங்களை உண்ணும் முறை

பழங்களை உண்ணும் முறை

முதலில் பழங்களை எதற்கு சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்கு விடை தெரிந்தால், மேலே கேட்ட கேள்விக்கும் விடை தெரிந்து விடும். பழங்களை உண்ணும் முறை பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம். பழங்களிலுள்ள விட்டமின்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் “பழங்களை உண்ணும் முறை”