தை மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருடம் தை மாத ராசி பலன்கள்

ப்லவ வருடம் தை மாத ராசிப லன்கள் (14.01.2022 முதல்13.02.2022 வரை) வருகிற 14.01.2022 பிற்பகல் 02:29:29 மணிக்கு சூரியபகவான் தனூர் ராசியில் இருந்து  மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவர் மகர ராசியில் “ப்லவ வருடம் தை மாத ராசி பலன்கள்”

ப்லவ வருஷம் ஐப்பசி மாதம் ராசி பலன் (துலாம் மாதம்)

ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணா! வருகிற 17.10.2021 பிற்பகல் 01.12.17 மணிக்கு சூரியபகவான் கன்யா ராசியில் இருந்து துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அவர் அந்த ராசியில் 16.11.2021 பிற்பகல் 01.02.53 மணி வரை சஞ்சரிக்கிறார். “ப்லவ வருஷம் ஐப்பசி மாதம் ராசி பலன் (துலாம் மாதம்)”