Unread Chat filter in Whatsapp for Android version

கடந்த மே மாதம், வாட்ஸ் அப் செயலி, விண்டோஸ் 11க்கான செயலியில் சில சாட் பில்டர்களை அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது. அதே அடிப்படையில் இப்பொழுது அதன் ஆண்டிராய்டு செயலியிலும் புதிய பில்டர் வசதியை கொண்டுவந்துள்ளது. ” “Unread Chat filter in Whatsapp for Android version”