ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 1

This entry is part 1 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ராம் ராம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர் பாண்டிச்சேரி ரமேஷ் சில பல நாட்கள் முன்னால் ஸ்ராத்தம் பற்றி எழுத வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். அதுதான் நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதே நான் எதற்கு எழுத “ஶ்ராத்தம் – 1”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 2

This entry is part 2 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

முந்தைய பாகத்தை படிக்க முக்கிய விஷயத்துக்குள் போகும் முன் ஒரு சின்ன விஷயம். ஶ்ராத்தம் என்று எழுதுவதே சரி. சிலர் இந்த ஶ வை பார்க்க முடிவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். அதனால் உலக நடைமுறையை “ஶ்ராத்தம் – 2”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 3

This entry is part 3 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

இதன் முந்தைய பதிவுகளை வாசிக்க ஶ்ராத்தம் என்ற சொல்லே ஶ்ரத்தை என்ற சொல்லில் இருந்து வருகிறது. அதாவது நாம் ஒரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து, முழு விசுவாசத்துடன், சரியாக கர்மாவை நாம் செய்தால் முழு “ஶ்ராத்தம் – 3”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 4

This entry is part 4 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – முந்தைய பதிவுகளை படிக்க (விஶ்வேதேவர் என்பதே சரியாக எழுதும் முறை.) நல்லது. வந்தவர்களில் வயதானவரை விஸ்வேதேவராக வரணம் செய்யவேண்டும். பித்ருக்களாக இரண்டாம் நபரை வரணம் செய்ய வேண்டும். அட்சதை இங்கே ஆரம்பத்தில் “ஶ்ராத்தம் – 4”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 5

This entry is part 5 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – முந்தைய பதிவுகளை படிக்க விஶ்வேதேவர், ஶ்ராத்தத்துக்கு முன். வயதாகிவிட்டது. பலதும் மறந்து போகிறது. ஆகவே நோக்கம் வழக்கமான சிராத்தத்தை கொஞ்சம் அர்த்தத்துடன் பார்த்துக்கொண்டு போவதுதான் என்றாலும் இந்த விஶ்வேதேவர் குறித்து இங்கே “ஶ்ராத்தம் – 5”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 6

This entry is part 6 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் முந்தைய பதிவுகளைப் படிக்க காலை முன்னேற்பாடுகள், ஆரம்பம் வரிக்கப்படும் பிராமணர்கள் வந்து சேரும் போது இன் முகம் காட்டி வரவேற்று அவர்களுக்கு (சரீர சுத்திக்கு) நல்லெண்ணெய் அரப்புப் பொடி குளிக்க வென்னீர் பல் “ஶ்ராத்தம் – 6”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 7

This entry is part 7 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – முந்தைய பதிவுகளை வாசிக்க காலம், நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்வது இப்போது சிராத்தத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். இங்கே புத்தகத்தில் இருக்கும் விவரங்களை பார்க்கவில்லை. முக்கியமானதை பார்த்துக் கொண்டு போகிறோம். போன பதிவில் யார் யாரை எப்படி “ஶ்ராத்தம் – 7”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 8

This entry is part 8 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் முந்தைய பகுதிகளை படிக்க சங்கல்பத்தில் இந்த காலத்தில் யோகம் கரணம் சொல்லும் வழக்கம் விட்டுப் போயிருக்கிறது அவை ஒன்றும் கடினமான விஷயம் இல்லை ஆகவே சிரத்தை உள்ளவர்கள் பஞ்சாங்கத்தைப் பார்த்து யோகம் கரணம் “ஶ்ராத்தம் – 8”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 9

This entry is part 9 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – முந்தைய பதிவுகளை படிக்க விஷ்ணு இலை பஞ்சாயத்து நல்லது. இப்போது இடையே விஷ்ணுவைப் பற்றி ஒரு பஞ்சாயத்து வந்து விட்டது. ஆகவே மேலே போகும் முன் அதை பார்த்து விட்டு போகலாம். “ஶ்ராத்தம் – 9”

ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – 10

This entry is part 10 of 44 in the series ஶ்ராத்தம்

ஶ்ராத்தம் – முந்தைய பகுதிகளை படிக்க விஸ்வேதேவரிடம் சென்று அவர் தலையில் அட்சதை போட வேண்டும். வலது பக்கமாக முழங்காலிலிருந்து உடல், தோள், வலது பக்க தலை ஆகியவற்றில் அட்சதை போட வேண்டும். வாத்தியார் “ஶ்ராத்தம் – 10”