ஶுபக்ருத்

ஶுபக்ருத் வருட முக்கிய நாட்கள்

கோவை பேரூர் வைதீக ப்ராமண மட சம்ரக்ஷண வேத பாராயண சபை வெளியுட்டுள்ள இந்த பிடிஎப் ( ஶுபக்ருத் விஷேஷ நாட்கள் ) , அளவில் சிறியதாய் இருந்தாலும், நமக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் “ஶுபக்ருத் வருட முக்கிய நாட்கள்”

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம் சமஸ்க்ருத காலெண்டர் தமிழ் தேதி : மார்கழி 19ஆங்கில தேதி : ஜனவரி 03கிழமை : திங்கட்கிழமை / இந்து வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது “ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம் அமாவாசை மந்திரங்கள் தமிழ் தேதி : மார்கழி 18ஆங்கில தேதி : ஜனவரி 02கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை / பானு வாஸரம் ஷண்நவதி – அமாவாசை தின “ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 28 மார்கழி 13 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : மார்கழி 13ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 28கிழமை : செவ்வாய்கிழமை / பௌம வாஸரம் ஷண்நவதி – அன்வஷ்டகா வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது : ஹேமந்த ருதுமாதம்:தநுர்பக்ஷம் : “டிசம்பர் 28 மார்கழி 13 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 27 மார்கழி 12 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 27 மார்கழி 12 பஞ்சாங்கம் பதிவுகளை உடனக்குடன் பெற தமிழ் தேதி : மார்கழி 12ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 27கிழமை : திங்கட்கிழமை / இந்து வாஸரம் ஷண்நவதி – அஷ்டகா “டிசம்பர் 27 மார்கழி 12 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 24 மார்கழி 09 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 24 மார்கழி 09 பஞ்சாங்கம் பதிவுகளை உடனக்குடன் பெற தமிழ் தேதி : மார்கழி 09ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 24கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை / ப்ருகு வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: “டிசம்பர் 24 மார்கழி 09 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 23 மார்கழி 08 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 23 மார்கழி 08 பஞ்சாங்கம் பதிவுகளை உடனக்குடன் பெற தமிழ் தேதி : மார்கழி 08ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 23கிழமை : புதன்கிழமை /குரு வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது “டிசம்பர் 23 மார்கழி 08 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 22 மார்கழி 07 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 22 மார்கழி 07 பஞ்சாங்கம் பதிவுகளை உடனக்குடன் பெற தமிழ் தேதி : மார்கழி 07ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 22கிழமை : புதன்கிழமை / ஸௌம்ய வாஸரம் ஷண்நவதி – வைத்ருதி “டிசம்பர் 22 மார்கழி 07 பஞ்சாங்கம்”

ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 21 மார்கழி 06 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 21 மார்கழி 06 பஞ்சாங்கம் பதிவுகளை உடனக்குடன் பெற தமிழ் தேதி : மார்கழி 06ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 21கிழமை : செவ்வாய்கிழமை / பௌம வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: “டிசம்பர் 21 மார்கழி 06 பஞ்சாங்கம்”

டிசம்பர் 20 மார்கழி 05 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 20 மார்கழி 05 பஞ்சாங்கம் திருவெம்பாவை தொடரை படிக்க தமிழ் தேதி : மார்கழி 05ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 20கிழமை : திங்கட்கிழமை / இந்து வாஸரம் தின விசேஷம் – “டிசம்பர் 20 மார்கழி 05 பஞ்சாங்கம்”