Most used Android Version as of October

2007 நவம்பரில் முதன் முதலாக ஆண்டிராய்டு பீட்டா பதிப்பு வெளியாகியது. கமர்சியல் உபயோகத்திற்கு முதல் முதலாக வெளியானது 2008 செப்டம்பரில். இப்பொழுது 2021ல் ஆண்டிராய்ட் 12 வெளியாகியுள்ளது ( பிக்ஸல் மொபைல் மற்றும் சில “Most used Android Version as of October”