Confidential mail

Confidential mail and other Changes in Gmail

நான் ஜிமெயில் உபயோகப்படுத்தத் துவங்கியதில் இருந்து ஜிமெயில் UI வண்ணம் மாறியதாக நினைவில்லை. அதே சிகப்புக் கலர் தான். ஆனால் இப்பொழுது ஜிமெயில் செயலியின் வண்ணம் மாறியுள்ளது. அதே போன்று ஜிமெயில் சாட் ரூம் “Confidential mail and other Changes in Gmail”